Církevní svatba

baruapřéma-415 

PRVNÍ POMOC I CÍRKENÍ SŇATEK I SVATBA V KOSTELE I RADY A TIPY


CÍRKEVNÍ SVATBA KROK ZA KROKEM

Statistiky ukazují na výjimečnost a vážnost církevních svateb. V roce 2018 bylo v Česku oddáno 54 470 párů, ale jenom 5 470 párů si své „ano“ řeklo při církevním sňatku. Abyste totiž mohli společně se svým vyvoleným předstoupit před Boha a složit manželský slib, musíte splnit více podmínek než u svatby na radnici. Uvažujete-li o svatbě v kostele, začněte s jejím plánováním alespoň rok předem.

 Než začnete přemýšlet nad obřadem v kostele, je důležité říci, že církevní svatba je možná pouze v případě, že alespoň jeden z páru je pokřtěný. Pokud není pokřtěný ani jeden z páru, církevní svatbu bohužel uzavřít nelze. Pokud tuto podmínku splňujete a jste pro církevní svatbu rozhodnutí, ale nevíte, jak na to a co všechno budete potřebovat, přinášíme stručný popis jednotlivých kroků.

Časový harmonogram a místo

S plánováním a zařizováním svatby začněte s dostatečným předstihem. Ideální je jeden rok. Církevní svatba tradičně probíhá ve farnosti, ke které patří jeden z novomanželů. Vybrat si ale můžete jakýkoli vysvěcený kostel v České republice. Důležité je, abyste se v něm cítili dobře. Zohledněte také, aby svojí velikostí odpovídal plánovanému počtu hostů. Do některých kostelíčků se vejdou pouze malé skupinky svatebčanů, naopak velké chrámy můžou při menším počtu hostů působit trochu prázdným dojmem. 

Potřebná povolení

V případě, že chcete mít svatbu v jiném než ve „svém“ kostele, musíte nejdříve požádat svého faráře o souhlas s tím, že sňatek proběhne jinde. Jde o tzv. propuštění z farnosti a většinou jde o formalitu. Od svého faráře budete také potřebovat výpis z křestní matriky, který ovšem v den konání svatebního obřadu nesmí být starší než tři měsíce. Jelikož příprava na církevní sňatek trvá déle, je dobré o výpis požádat až ve chvíli, kdy máte pevně stanovené datum svatby a víte, že vám výpis nepropadne.

Zároveň je potřeba navštívit faráře z místa, které jste si ke své svatbě vybrali, a požádat ho o souhlas s uskutečněním sňatku v jeho farnosti. Nejběžnější je, že vás oddá právě farář z kostela, ve kterém se bude vaše svatba konat. Vybrat si můžete i jiného kněze, potom však budete nutné ještě jedno povolení. Váš oddávající bude potřebovat od faráře, který je ve vašem vybraném kostele doma, povolení, tzv. licenci. Při plánování svatby počítejte s tím, že její termín si musíte s farářem domluvit minimálně tři měsíce dopředu, ideální je však půl roku předem nebo i déle.

Pokud je pokřtěný pouze jeden ze snoubenců, je také potřeba požádat arcibiskupství o povolení, tzv. dispens. S vyřízením žádosti vám pomůže váš farář. Zároveň s žádostí o povolení k církevní svatbě budete muset podepsat prohlášení o tom, že budete své děti vychovávat v křesťanské víře. Bez tohoto prohlášení vám arcibiskupství povolení nevydá.

Farář bude také potřebovat dokumenty z obecní matriky. Na té musíte sepsat žádost o vydání „Osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství“. To potvrzuje, že můžete uzavřít manželství před církví. Zároveň vyplníte dotazník k uzavření manželství. Tyto dva dokumenty potom přinesete svému oddávajícímu knězi.

baruapřéma-532

Příprava k manželství: cesta ke vzájemnému sblížení

Současně s vyřizováním všech formálních náležitostí se s oddávajícím knězem dohodnete na absolvování přípravy k manželství. Během přibližně šesti setkání si s oddávajícím knězem povídáte o řadě témat, která se týkají společného života. Jejich cílem je více poznat jeden druhého a uvědomit si, že v manželství přijdou i těžké chvíle a že je potřeba se o vzájemný vztah dlouhodobě starat. Při těchto setkáních přitom můžete být s knězem sami nebo spolu s dalšími páry plánujícími svatbu. Samotná příprava k manželství trvá dva až tři měsíce

Svatební den 

Před samotnou svatbou je potřeba požádat také o souhlas s natáčením a fotografováním v kostele a během obřadu. Je také vhodné domluvit se společně s fotografem a oddávajícím knězem na tom, jaká jsou pravidla pro focení. Před obřadem se také dostatečně dopředu domluvte s varhaníkem, které skladby si přejete při obřadu zahrát. Svatební obřad trvá přibližně 30 minut. Pokud jste oba pokřtění, může být obřad součástí mše svaté, v takovém případě trvá vše 60–90 minut.

 baruapřéma-358

Které doklady budete potřebovat pro církevní matriku

 • kopie rodných listů snoubenců
 • kopie občanských průkazů snoubenců
 • potvrzení o křtu snoubenců nebo jednoho z nich
 • potvrzení o absolvování přípravy na manželství
 • údaje o svědcích: jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo
 • osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • žádost o církevní sňatek (vyplňuje se zpravidla spolu s knězem) 

Které doklady budete potřebovat pro svatební matriku

 • vyplněný dotazník k uzavření manželství
 • občanské průkazy snoubenců
 • rodné listy snoubenců
 • rodný list dítěte (pokud máte dítě)

 baruapřéma-363

Jak zní křesťanský manželský slib

„Já, (jméno), odevzdávám se tobě, (jméno), a přijímám tě za manželku/manžela. Slibuji ti věrnost v časech dobrých i zlých, ve zdraví i nemoci, v hojnosti i nedostatku. Chci tě milovat a ctít po celý svůj život, dokud nás smrt nerozdělí.“

Nebo:

„Já, (jméno), odevzdávám se tobě, (jméno), a přijímám tě za manželku/manžela. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím, a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé, dokud nás smrt nerozdělí. K tomu ať mi pomáhá Bůh.“

 Při nasazování prstýnků:

„(jméno), tento prsten je znamením mé věrnosti.“

 baruapřéma-307

text: Adéla Lipár Kudrnová | foto: Barbora Bistiaková

partner článku: Česká biskupská konference, www.cirkev.cz